CONDITII DE INTERNARE SI EXTERNARE

INTERNARE:
1. Bilet de trimitere de la medicul de familie şi/sau Bilet de trimitere/internare de la medicul specialist din ambulatoriu;
2. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate, original şi xerocopie; Pentru copii: Certificatul de naştere.

În cazurile de urgențã nu este necesar biletul de trimitere.

CONDIŢII GENERALE PENTRU ACORDAREA CONSULTAŢIILOR ÎN AMBULATORIUL DE SPECIALITATE AL SPITALULUI:
1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la alt medic specialist, cu excepția urgențelor şi afecțiunilor confirmate;
2. Documentul care dovedeşte calitatea de asigurat a persoanei;
3. Buletin de identitate sau Cartea de identitate; Pentru copii: Certificatul de naştere;
4. Pentru eliberarea concediului medical: adeverința în care se va menționa numãrul de zile de concediu medical de care a beneficiat salariatul în ultimele 12 luni; formularul de concediu medical inițial (dacã este cazul).

EXTERNARE:

La externare, pacientul va primi urmãtoarele documente:
• Bilet medical de ieșire;
• Scrisoare medicalã;
• Rețetã (daca este cazul);
• Indicații privind regimul alimentar și de viațã;
• Recomandãri privind tratamentul la domiciliu;
• Consult dupã o perioadã stabilitã;
• Concediu medical (dacã este cazul);
• Se recomandã ingrijire medicalã la domiciliu (dacã este cazul), servicii ce pot fi oferite de furnizorii de ingrijiri la domiciliu;