CONCURSURI DE ANGAJARI

.................................................................................................................................................................................................................

Concurs pentru ocuparea functiilor de medici / Anunt / Program examen / Proces verbal / Raport

..................................................................................................................................................................................................................

Concurs pentru ocuparea functiilor de medici sefi de sectii / Anunt / Proces verbal

..................................................................................................................................................................................................................

Un post norma intreaga,TEMPORAR VACANT, DE CONSILIER JURIDIC grad II din cadrul BIROULUI JURIDIC

Anunt / Tematica si Bibliografie / Proces verbal / Proces verbal / Raport examen / Raport final

..................................................................................................................................................................................................................

Un post temporar vacant, norma intreaga de FARMACIST SPECIALIST SEF din cadrul FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS / Anunt / Proces verbal / Proces verbal

..................................................................................................................................................................................................................

FUNCTIA DE DIRECTOR MEDICAL / Anunt / Proces verbal

.................................................................................................................................................................................................................

Un post vacant,norma intreaga de FIZICIAN MEDICAL din cadrul LABORATORULUI RADIOLOGIE si IMAGISTICA MEDICALA / Anunt / Tematica si Bibliografie / Proces verbal

..................................................................................................................................................................................................................

Examene de promovare muncitori / Anunt / Raport

.................................................................................................................................................................................................................

Un post temporar vacant, norma intreaga de FARMACIST SEF din cadrul FARMACIEI CU CIRCUIT INCHIS

Anunt / Proces verbal

..................................................................................................................................................................................................................

UN POST DE MUNCITOR III - ELECTRICIAN din cadrul DESERVIRE GRUP ELECTROGEN (perioada nedeterminata)

Anunt / Tematica si bibliografie / Fisa postului / Proces verbal / Proces verbal 2

..................................................................................................................................................................................................................

Un post cu norma intreaga de MEDIC SPECIALIST confirmat in specialitatea MEDICINA INTERNA

Anunt/ Etape concurs / Proces verbal / Proces verbal 2 / Raport

..................................................................................................................................................................................................................